HOME

Bijbelstudies van K.D.Goverts

Klaas Goverts


Klaas Goverts heeft van 1964 tot 1972 theologie gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht. Hij is in 1992 gepromoveerd als Oudtestamenticus aan de Universiteit van Amsterdam met het proefschrift: Het Lied van de Doortocht. (Exodus 15). Thans is hij predikant in Noord-Holland te Ursem, Avenhorn en Berkhout. Hij geeft door het hele land bijbelstudies over tal van onderwerpen. Klaas Goverts is een expert op het gebied van het Hebreeuws .

Jacob en Esau (nov 2016)
De studie bestaat uit 4 delen, de laatste twee delen zullen zo spoedig mogelijk volgen

Let op: De opnamen zijn vanuit de zaal gemaakt, en er zijn omgevingsgeluiden te horen

Jacob en Esau (deel 1)
Jacob en Esau (deel 2)
Jacob en Esau (deel 3)
deel 4 zal zo spoedig mogelijk volgen


Velen of Allen
'(De) velen' of 'allen' (deel 1)
'(De) velen' of 'allen' (deel 2)
'(De) velen' of 'allen' (deel 3)
'(De) velen' of 'allen' (deel 4)


Ezechiël
Menigeen kent de profeet Ezechiël alleen als de man van de dorre doodsbeenderen. Maar wat was zijn achtergrond? In wat voor tijd en situatie sprak hij zijn woorden? En vooral: hoe heeft hij dit alles zelf beleefd? We willen maar eens beginnen in hoofdstuk 1, om te zien wat deze ziener bewogen heeft. Hoe is het begonnen? En wat kunnen de visioenen van deze profeet betekenen voor ons vandaag? Immers, al wat te voren is geschreven, dat is opgetekend tot ons onderricht, opdat wij in de weg van de vertroosting en de volharding der Schriften de hoop zouden vasthouden. Ezechiël is de profeet van de ballingschap, het einde, de weg die doodloopt. Maar Ezechiël is ook de profeet van de wederoprichting, de volgende bladzijde na de totale ondergang. Er is leven na de ballingschap, en zelfs: er is leven in de ballingschap. We kunnen zelfs zeggen (en het is fascinerend dit te gaan ontdekken): hier, in dit boek vinden wij de grenzeloze genade. Ezechiël gaat verder dan de meeste profeten die voor hem gesproken hebben. Hij is de godsgezant, die grenzen overschrijdt. En om het boek Openbaring te kunnen verstaan, is het goed (en hard nodig) dat we zicht krijgen op de grondmotieven van deze profeet. We zullen vooral aandacht geven aan de eerste drie hoofdstukken, maar ook aan hoofdstuk 16 (de toekomst van Sodom).

Ezechiël (deel 1)
Ezechiël (deel 2)
Ezechiël (deel 3)

Woord van verwachting

Woord van verwachting (deel 1)
Woord van verwachting (deel 2)
Woord van verwachting (deel 3)

Loofhutten
Vanouds zijn er de drie grote feesten: Pasen, Pinksteren en Loofhutten. De eerste twee zijn ons wel bekend, maar het derde grote feest is altijd wat op de achtergrond gebleven. Zou dat een reden hebben? Zou het kunnen zijn, dat dit feest juist een wezenlijke rol speelt in verband met de eindtijd, Gods bedoeling met de toekomst en de toekomende Eeuw?

Loofhutten (deel 1)
Loofhutten (deel 2)
Loofhutten (deel 3)
Loofhutten (deel 4)

Het geheim van de paasnacht
Als wij denken aan de Paasnacht, raken we aan het hart van ons geloof. Dat is ons fundament, de basis van heel het herstelplan dat God bezig is te realiseren. Alles begint vanuit Pasen. Daarin ligt de kracht en de kiem van alle dingen, die in de toekomende eeuwen worden uitgewerkt. De oorsprong daarvan ligt al in de nacht van het Pascha, zoals IsraŽl dit vanouds (en nog) gevierd heeft en viert.
Daarom is het bijzonder de moeite waard ons eens nader te verdiepen in de vraag: wat gebeurde daar? Toen IsraŽl uit Egypte trok - wat was de betekenis, de reikwijdte en de verborgen kracht van dat Pascha? Wat kunnen ook wij daaruit leren voor ons geloof en voor onze visie op heden en toekomst? Want het Pascha, zoals het vervuld is in Jezus Christus, ons Paaslam, heeft vŤrstrekkende consequenties voor ons leven en voor de hele schepping.

(eerste 3 min.) slechte kwaliteit, onze excuses
(deel 1) Geheim van de paasnacht
(deel 2) Geheim van de paasnacht
(deel 3) Geheim van de paasnacht

Jesaja

Jesaja -deel 1 (mp3)
Jesaja -deel 2 (mp3)
Jesaja -deel 3 (mp3)
Jesaja -deel 4 (mp3)


Hosea en Zephanjah
Zeg mij hoe uw godsbeeld is en ik zal u zeggen wie u bent. Laat u door oude profeten bij de hand nemen! Zij geven u een fakkel, een lantaren. Het godsbeeld van Hosea en Zephanjah blijkt niet alleen fascinerend te zijn, maar ook genezend. Want vaak moet er in ons denken over God nog het een en ander geheeld worden. Daarom willen wij u uitnodigen samen het heiligdom van Hosea 2 en Zephanjah 1 en 3 binnen te gaan om woorden te horen die u, die ons thuisbrengen.

Hosea (mp3)
Zefanja (mp3)Mensen in de schaduw
Er zijn van die mensen die altijd buiten de aandacht vallen. Ze zijn niet 'uitverkoren', zegt men dan. Zij komen dus ook niet uit de verf. Je kunt denken aan Kain, aan Esau, om er maar een paar te noemen. Zij worden vaak al bij voorbaat afgeschreven. Niet meegeteld, niet belangrijk; het is hun 'lot', dat zij er in feite niet mogen zijn. Is er nog iets anders te zeggen over deze gestalten? Waarom staan zij in de Bijbel? Alleen maar om te laten zien hoe het niet moet? Of: is er nog een ander verhaal?

Mensen in de schaduw (deel 1)
Mensen in de schaduw (deel 2)
Mensen in de schaduw (deel 3)
Mensen in de schaduw (deel 4)Abraham

Abraham (deel 1)
Abraham (deel 2)

HOME