Archief www.brakshoofden.nl/blog "Toetst alles en behoudt het goede"

contact
- Laatste wijziging nov 2015 -

Bijbel - artikelen Onderwerpen
Oude Testament
Exod.3-4 Roeping Mozes
Richt. 6-9 Gideon en het loofhuttenfeest (deel 1)
Richt. 6-9 Gideon en het loofhuttenfeest (deel 2)
1 Sam.17:58 - Wiens zoon zijt gij? (deel 1)
1 Sam.17:58 - Wiens zoon zijt gij? (deel 2)
1 Sam.21 - Genade achter de efod
spr.30:6 - Een schild, Agur

Nieuwe Testament
Math.13 - de schat, de parel en het sleepnet
Luc.1 (en 2) - Aantekeningen bij Lucas (deel 1)
Luc.1 (en 2) - Aantekeningen bij Lucas (deel 2)
Luc.2:8-20 - Grote blijdschap
Luc.15 - De verloren zoon
Hand.1:1-3
Hand.9:11 - De rechte straat
Hand.13 - (deel 1) Inleiding
Hand.13 - (deel 2) What's in a name
Hand.13 - (deel 3) Blindheid
Hand.16:9-14 - Help ons (deel 1)
Hand.16:16-19 - Help ons (deel 2)
1 Kor.4:1 - Geheimenissen
1 Kor.7:1-5 - Huwelijk / seksualiteit
1 Kor.11:16-22 - Avondmaal? Maaltijd v/d Heer? Heer-lijke maaltijd(!)
1 Kor.11:22-34 - Avondmaal? Maaltijd v/d Heer? Heer-lijke maaltijd(!)
Gal.4:15 - Eerst gelukkig met het woord, wat is er van over?
Efez.1:17 - Vertrouwen, (boven)kennis
Kol.1:3-10 - besef, danken, inzicht, vruchtdragen
Kol.1:11-15 - lotsdeel, vergeving der zonde, verlossing
Kol.1:15-20 - beeld onzichtbare God, ekklesia, hoofd/eerste
Kol.1:21-24 - ALVERZOENING, VOOR of VAN de Heer
Kol.1:24-29 - geheimenissen, huishouding-beheer, ont-dekken, Paulus gids voor OT
Kol.1:29-2:7 - dertien, drogredenen, Gods wil, eenheid, verborgenheid
Kol.2:8-11 - besnijdenis, compleet maken, dopen
Kol.2:11-16 - besnijdenis, dogma's, dopen
Kol.2:16-18 - schaduw, waar spreekt schaduw van?
Kol.2:19-23 - dogma's, eenheid, pezen en banden
Openb.17:4 - geroepenen, uitverkorenen, gelovigen


De drie aarden
DE hoofdstukken over DOOD en OPSTANDING
De 'verdwenen rib'
En de aarde beefde
Een gezegend leven?
Futuristische wandelstok
Gelijkenissen en Simson
Geloof, kennis, waarheid en hoop
Geroepen tot wat?
Gift aan Israel, tongentaal
Het woord geschreven, verzameld en samengevoegd
Hulpmiddelen schrift onderzoek (deel 1)
Medewerker van wie?
Mieren
Paulus en Habakuk
Pinksteren spreekt van LEVEN
Pleidooi voor danken
Sex voor het huwelijk
Simon van Cyrene
Vloeken in de kerk
Vrede MET God, vrede VAN God
Wat is het doel van een samenkomst
Waarom eeuwig niet eindeloos is(!) - inclusief een overzicht (spreadsheet) van elke tekst waar het Griekse woord 'aeon' in voorkomt en het bijbehorende tijdperk(!)
Zonde(n), dood en (plaatsvervangende) strafAudio overdenkingen rondom het woord Woordstudie
(april 2014) Hoop voor iedereen (opstandingen in de bijbel)
(mei 2014) Van vrees naar vreugde (Ps.111:10)
(dec 2014) Nieuwe website - geloofuithoren.nl - speciaal voor audio opnamen


- Aioon / eon(en) = tijdperken -
- Ambassadeur (gezant, oudste) -2 Kor.5:20-
- Buiten werking stellen (vernietigen, onttronen, te niet doen)
- Opziener
- Tuchtmeester
- Vermanen - Bemoedigen
- Willen (Gods wil en de menselijke wil)
- Zelfbeheersing
- Zee
Links TIPS om te kunnen 'toetsen'
www.Goedbericht.nl
www.godsvermogen.nl
www.Hetbestenieuws.nl
www.Da-ath.nl
www.Godswoordcentraal.nl
www.revago.netl

Studies van K.D.Goverts


Iedereen zou zich bewust moeten zijn dat de bijbel die u gebruikt een vertaling is.
Helaas geven bijna alle vertalingen de Hebreeuwse en Griekse grondteksten niet eensluidend weer.
Een onmisbaar hulpmiddel om goed te kunnen 'toetsen' is EEN CONCORDANTIE.
U kunt er één online vinden: www.biblos.com (Kies de bijbeltekst en kies INTERLINEAR)

Een aanrader! - Er is in het nederlands een 'zo concordant mogelijke bijbel vertaling' beschikbaar. Zie www.schriftwoord.nl
Nieuw! - Nederlandse concordante vertaling (Paulus brieven) Zie http://ncv.ebenhaezer.nl/bijbel/index.php
Sjabloon lege bijbelstudie blz
Mogelijke onderwerpen voor een BLOG
- nog studie nodig -
Muziek - Powerpoint presentaties Handige tools
Sleutels (dood, put, kennis, van David, koninkrijk hemelen) - Openb.1:18
Gezond verstand - Bezonnenheid - Luc.8:35
Eerst gelukkig met het woord, waarom nu niet meer? - Gal.4:15
De rode koe - Num.19
Jacob's woorden tot Jozef - Gen.49:22-26
De namen van God
Moeten we elkaar enthousiasmeren? - 2 Kor.8:7
Geestelijke stijl
Lezen, bestuderen en onderzoeken van de Schrift
Muziek
Vier paasliederen


PowerPoint presentaties
Jozef: de schenker en de bakker
Roeping Mozes (Exod.3-4:18)

Table of Old Testament quotes in the New Testament